KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Branże i Firmy > ubezpieczenia (259)

OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny,*****

Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia emerytalnego (Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), II filar), ubezpieczeń (na życie, NNW, dla dzieci, firm, wspólników, mieszkań, domów, wypadkowe, szpitalne, indywidualne, grupowe, Pracownicze Programy Emerytalne), a także gromadzenia oszczędności i inwestowania (Fundusze Inwestycyjne; Indywidualny Program Inwestycyjny, w tym dla Twojego dziecka). Uczciwa i wysoka jakość obsługi klientów.

http://ofecu.pl/ - 31 Maj 2006

PIENIĄDZ*****

Strona miesięcznika o finansach osobistych, a na niej info o bankach, funduszach powierniczych, giełdzie, PTE, kursach walut, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich itd.

http://www.pieniadz.pl/ - 12 Lip 2000

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.*****

Serwis przedstawia informacje o PZU Życie S.A. (historia, struktura, wyniki finansowe, aktualności), zawiera teleadresowy spis placówek, prezentuje ofertę ubezpieczeniową (indywidualne, grupowe, III filar) oraz inwestycyjną.

http://www.pzuzycie.com.pl/ - 15 Lut 2000

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.*****

W serwisie umieszczono informacje o PZU S.A. (pozycja na rynku, historia, klienci, wyniki finansowe), przewodnik po ubezpieczeniach (komunikacyjne, OC, mienia, turystyczne, finansowe, rolnicze, NNW i zdrowotne, inne), książkę teleadresową oraz aktualności (biuletyn internetowy, praca, raport roczny).

http://www.pzu.pl - 15 Lut 2000

Rybnickie Towarzystwo Finansowo-Leasingowe*****

RTFL świadczy usługi takie jak: leasing, faktoring, ubezpieczenia, obrót wierzytelnościami, obrót wekslowy i pośrednictwo kredytowe. Na stronach przedstawiono charakterystykę towarzystwa, szczegółową ofertę usług oraz procedurę zawierania umów.

http://www.rtfl.com.pl/ - 21 Sty 2000

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie ALTE LEIPZINGER HESTIA S.A.*****

Niniejszy serwis zawiera informacje o Hestia Insurance oraz Alte Leipziger Hestia (dane finansowe, prasowe, schemat organizacyjny, historia) oraz prezentuje ofertę ubezpieczeniową. W dziale "Agencja Internetowa" można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC i NNW.

http://www.hestia.pl - 14 Lut 2000

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska-Życie S.A.*****

Serwis przedstawia ofertę ubezpieczeniową (ubezpieczenia na życie, osobowe, mieszkaniowe, komunikacyjne, dla przemysłu), prezentuje historię towarzystwa oraz wiadomości z ostatniej chwili.

http://www.allianz.com.pl - 14 Lut 2000

Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie NATIONALE-NEDERLANDEN Polska S.A.*****

Serwis informacyjny Natonale-Nederlanden zawiera informacje o towarzystwie (historia, zarząd, NN w Polsce, agencje, finanse), prezentuje ofertę ubezpieczeniową oraz nowości i wydarzenia dotyczące NN.

http://www.natned.com.pl/ - 15 Lut 2000

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta*****

Witryna Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta badąca przwodnikiem po ubezpieczeniach oraz adresy udziałów.

http://www.warta.com.pl/ - 25 Lip 2001

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Royal PBK SA*****

Strona TUnŻ Royal PBK. Zawiera informacje na temat firmy, jej udziałowców oferowanych produktów i sieci dystrybucyjnej.

http://www.royalpbk.com/ - 24 Lip 2001