KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Budownictwo > materiały budowlane > chemia budowlana (51)

Azbest - składowanie odpadów zawierających azbest*

Składowanie materiału azbest. Składowisko w Kraśniku odpadów zawierających azbest. Profesjonalna procedura przy przyjmowaniu i składowaniu azbestu. Kody przyjmowanych odpadów: 170601 oraz 170605.

http://www.azbest.info.pl/ - 9 Lut 2007