KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Finanse > fundusze inwestycyjne (215)

Nationwide - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.*****

Strona Nationwide - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Na stronie prezentowana jest pełna oferta firmy dotycząca ubezzpieczań indywidualnych i pracowniczych.

http://www.nationwide.com.pl/ - 29 Maj 2002

NFI - Jupiter*****

Największy pod względem wartości aktywów netto fundusz notowany na GPW. Dokładny opis funduszu, strategia rozwoju, polityka inwestycyjna, raporty, aktualności, przegląd prasy.

http://www.jupiter-nfi.pl/ - 3 Lip 2001

OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny,*****

Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia emerytalnego (Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), II filar), ubezpieczeń (na życie, NNW, dla dzieci, firm, wspólników, mieszkań, domów, wypadkowe, szpitalne, indywidualne, grupowe, Pracownicze Programy Emerytalne), a także gromadzenia oszczędności i inwestowania (Fundusze Inwestycyjne; Indywidualny Program Inwestycyjny, w tym dla Twojego dziecka). Uczciwa i wysoka jakość obsługi klientów.

http://ofecu.pl/ - 31 Maj 2006

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Fundusze unijne Fundusze strukturalne Dotacje UE - AWIL S.A*****

AWIL S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i pozyskiwania dotacji z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej. Przygotowuje dla jednostek samorządu terytorialnego Strategie Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Programy Rozwoju Lokalnego, Program Pozyskiwania Środków (montaż finansowy), Studium Wykonalności, Wpływu Inwestycji na Ochronę Środowiska. Oferuje także firmom kompleksową obsługę w zakresie pozyskania bezzwrotnych dotacji z funduszy Unii Europejskiej, przygotowania koncepcji przedsięwzięcia i jego finansowania, wniosku oraz dokumentacji okołownioskowej.

http://www.awil.pl/ - 6 Kwi 2009

PBK ATUT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych*****

W serwisie zamieszczono informacje o towarzystwie, jego ofercie, wykresy, analizy i sprawozdania (w sekcji "Wyniki"), najnowsze doniesienia, porady.

http://www.atut.pl/ - 6 Mar 2000

PIENIĄDZ*****

Strona miesięcznika o finansach osobistych, a na niej info o bankach, funduszach powierniczych, giełdzie, PTE, kursach walut, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich itd.

http://www.pieniadz.pl/ - 12 Lip 2000

PKO Bank Polski *****

PKO Bank Polski, od 1 sierpnia 2003 nowy agent emisji Obligacji Skarbu Państwa uruchomił internetowy serwis informacyjny www.obligacjeskarbowe.pl , gdzie dostępne są aktualności oraz listy emisyjne Obligacji.

http://www.obligacjeskarbowe.pl/ - 3 Wrz 2003

PKO/Credit Suisse - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*****

Serwis zawiera kompleksowe informacje dla aktualnych i potencjalnych inwestorów (indywidualnych i instytucjonalnych) preferujących inwestycje w funduszach inwestycyjnych. Umieszczono tutaj notowania jednostek, ABC funduszy, informacje prasowe, opis programów inwestycyjnych, funduszy PKO/CS oraz odpowiedzi na podstawowe pytania klientów.

http://www.pko-cs.com.pl/ - 14 Lut 2000

Rynek finansowy*****

Najświeższe wiadomości na temat finansów, bankowości, biznesu, gospodarki, banków. Nasz serwis jest przydatny dla biznesmenów, ponieważ często porusza tematy, które tej grupie społecznej spędzają sen z powiek.

http://www.finanse-polska.pl/ - 4 Wrz 2013

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA*****

Witryna TFI Skarbiec SA zawiera informacje na temat firmy (charakterystyka funduszu, strategia inwestowania), oferowanych produktów, usług. Dostępne są również bardziej ogólne porady typu "Który fundusz wybrać", a także prospekt emisyjny.

http://www.skarbiec.com.pl/ - 12 Maj 2000