KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Organizacje > agencje gospodarcze (45)

Hanna Chamier-Gliszczyńska - aukcje komornicze****

Zapraszamy na stronę Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym z Bydgoszczy. Komornikiem sądowym kancelarii jest Hanna Chamier-Gliszczyńska. Pełen zakres czynności komornika naszej kancelarii obejmuje poniższe zadania: wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, przewodnictwo w licytacjach publicznych, zabezpieczenie spadku oraz spisanie inwentarza pozostałego po spadkodawcy, odszukiwanie majątku dłużnika na prośbę wierzyciela, ukończenie innych tytułów, zarówno wykonawczych i egzekucyjnych, z odrębnych przepisów. Wnioski egzekucyjne, jakich wzory mieszczą się na stronie, od Bydgoszczan przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:30 i we wtorek: 08:00-16:00. Dowiedz się więcej o aktualnych aukcjach oraz pobierz dokumenty, odwiedzając stronę internetową.

http://www.bydgoszcz.chamier-gliszczynska.komornik.pl/ - 16 Maj 2013

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości****

Strona Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest ona instytucją pozarządową, która jako partner dla władz samorządowych Kalisza wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej dla mieszkańców miasta i regionu.

http://www.kip.kalisz.pl/ - 28 Sie 2001

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego****

Informacje o KARR i regionie, promocja, targi, salon promocji, konsulting, biuro integracji.

http://www.karr.pl/ - 28 Sie 2001

MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - biznes w Małopolsce****

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - inwestowanie w Małopolsce, programy pomocowe, strategie rozwoju gmin i partnerzy handlowi w małopolsce; specjalne strefy ekonomiczne (Zakopianka, Nad Drwiną ), nieruchomości w małopolsce; MŚP - małe i średnie przedsiębiorstwa.

http://www.marr.pl/ - 29 Paź 2001

PARG S.A.****

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa S.A. Na stronach informacje podstawowe, ustawy, górnictwo, Rada Nadzorcza.

http://www.pawk.katowice.pl/ - 5 Gru 2001

PARP****

Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Informacje rzadowe na temat programów, ustaw z dziedziny gospodarki. Aktualności, ustawy, publikacje, statystyki, przetargi i konferencje

http://www.parp.gov.pl/ - 25 Lip 2001

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego****

Informuje o celach statutowych fundacji, składzie Rady fundatorów i zarządzie, partnerach, realizowanych oraz zakończonych programach. Zawiera wiadomości o Podlaskim Centrum EuroInfo, Funduszu Poręczeniowym i Kapitałowym, Regionalnym Centrum Szkoleniowym i lokalach do wynajęcia na terenie wojewódstwa (zdjęcia niektórych obiektów). Witryna dostępna również w języku angielskim.

http://serwerfundacja.pfrr.bialystok.pl/ - 7 Lis 2001

Polska Fundacja Przedsiębiorczości****

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Północno - Zachodniej, kredyty, pożyczki, poręczenia oraz bezpłatne doradztwo i szkolenia.

http://www.pfp.com.pl/ - 13 Kwi 2004

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych****

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski oraz wspiera ich działania w celu rozwoju regionów i sektora MSP.

http://www.psfp.org.pl/ - 13 Kwi 2004

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.****

Witryna Towarzystwa Wspierania Gospodarki które powstało w marcu 1994 r. z inicjatywy rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz 4 przygranicznych województw i niemieckich krajów związkowych. Na stronie duży zasób wszelkich informacji.

http://www.twg.pl/ - 27 Cze 2000