KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Organizacje > agencje gospodarcze (45)

Serwis informacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie****

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru ziemi gnieźnieńskiej.

http://www.cech.gniezno.pl/ - 21 Cze 2004

Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich****

Organizacja reprezentująca zarówno producentów urządzeń do sitodruku, jak i firmy pracujące w tej dziedzinie poligrafii. Główne zadania, zarząd i siedziba oraz adresy biur regionalnych.

http://www.ssp.com.pl/ - 23 Sty 2002

System informacji SIMIK****

Informacja, monitoring i kontrola funduszy strukturalnych i pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - szkolenia, diagnozy, analizy...

http://www.simik.pl/ - 19 Sty 2004

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego****

Informacje o TARR, aktualna oferta, oferty inwestycyjne, Euro Info Centre, kontakt.

http://www.tarr.org.pl/ - 28 Sie 2001

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****

W ofercie udzielanie pożyczek, dotacji oraz możliwość umarzania udzielonej pożyczki firmom działającym na rzecz ochrony środowiska. Na stronie opis podjętych przedsięwzięć, zasady ubiegania się o środki z Funduszu oraz odnośniki do stron o podobnej tematyce.

http://www.wfosigw.bialystok.pl/ - 7 Lis 2001

Związek Szkółkarzy Polskich****

Związek Szkółkarzy Polskich jest największą organizacją szkółkarską w Polsce. Istnieje od 1991 roku i zrzesza najlepszych i największych producentów drzew, krzewów i bylin ozdobnych oraz wielu materiału owocowego. Na stronie informacje o związku, aktualności, biuletyn, linki...

http://www.zszp.org.pl/ - 11 Paź 2001

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa***

Celem działań ARiMR jest przyspieszenie procesów restrukturyzacji w polskim rolnictwie. Na stronie dostępne są informacje o organizacji i działalności agencji, akty prawne dotyczące jej funkcjonowania, linki do poszczególnych komórek

http://www.arimr.gov.pl/ - 15 Lut 2000

Agencja Rynku Rolnego***

Na opracowanej po polsku i angielsku stronie ARR są informacje dotyczące struktury i zadań instytucji, oddziałów terenowych, sytuacji na rynkach rolnych.

http://www.arr.gov.pl/ - 14 Lut 2000

Agencja Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Szczecinie***

Informacje o strukturze organizacyjnej, działalności interwencyjnej, obszarze działania, wzory umów i pism, lista podmiotów prowadzących skup, informacje o przetargach, dział poświęcony integracji z UE.

http://www.arr.szczecin.pl/ - 24 Sty 2002

Aupair agencja***

Specjalizacja w znajdywaniu aupair z Polski dla irlandzkich rodzin. Usluga jest darmowa. Aupair jest wspierana przez agencje podczas pobytu w Irlandi.

http://www.kidzaupair.pl/ - 27 Sty 2006