KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Organizacje > agencje gospodarcze (45)

AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych - Kraków***

Na stronie informacje o działalności Agencji.

http://www.awim.krakow.pl/ - 29 Kwi 2002

Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego***

Firma konsultingowa. Realizuje programy doradczo-wspierające związane z dostosowaniem naszego kraju do wstąpienia do Unii Europejskiej.

http://www.eprd.org.pl/ - 1 Wrz 2001

Centrum Informacji Gospodarczej***

Strona organizacji, której głównym celem jest ułatwianie dostępu przedsiębiorstw w regionie gdańskim do szeroko pojętej informacji gospodarczej. Organizacja działa w ramach funduszu PHARE. Na stronach zamieszczono pełną ofertę organizacji, możliwość zamówienia katalogu firm.

http://www.cig.org.pl/ - 30 Sie 2001

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A***

Aktualności, informacje o programie Phare oraz oferta usług świadczonych przez Agencję.

http://www.darr.pl/ - 21 Lip 2000

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach***

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR realizuje usługi finansowe na rzecz sektora MSP.

http://www.farr.pl/ - 5 Mar 2004

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego***

Strona Agencji GARR,cele działania promocja regionu, działalność badawczo-rozwojowa, sieć punktów informacji o innowacjach, kontrakt regionalny, wdrażanie funduszy pomocowych UE, sieć instytucji rozwoju województwa śląskiego.

http://www.garr.com.pl/ - 28 Sie 2001

Krajowa Agencja Poszanowania Energii***

Informacje o audycie energetycznym, realizowanych projektach międzynarodowych, akty prawne i wiele innych informacji dla zainteresowanych tematyką energetyczną.

http://www.kape.gov.pl/ - 14 Lut 2000

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego***

Strona ŁARR. Firma oferuje usługi dla gmin, prowadzi fundusz pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych dla MŚP.

http://www.larr.lodz.pl/ - 28 Sie 2001

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości***

Głównym celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspomaganie nowopowstających i pomoc w rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Sądecczyzny. Na stronie oferta, kryteria naboru i aktualności.

http://www.inkubator.nowysacz.pl/ - 18 Cze 2003

PHARE 2000 - Rozwój Zasobów Ludzkich***

PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Projekt szkoleniowo-doradczy Rozwój Zasobów Ludzkich; Zintegrowane wsparcie szkoleniowe dla młodzieży wiejskiej zagrożonej bezrobociem w województwie warmińsko-mazurskim. Strona zawiera wszelkie informacje na temat projektu oraz dane kontaktowe.

http://www.pracawm.pl/ - 23 Kwi 2004