KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Organizacje > izby gospodarcze i handlowe (91)

Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie****

Na stronie zamieszczone są informacje o izbie, jej władzach i regionie tarnowskim a także wiadomości na temat konkursu Najwyższa Jakość Małopolska.

http://www.chamber-tarnow.com.pl/ - 4 Lut 2002

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie****

Do głównych zadań Izby należy wspieranie rozwoju gospodarczego regionu małopolskiego, działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Na stronie znajdziecie wiele informacji o działalności Izby.

http://www.iph.krakow.pl/ - 10 Sty 2002

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego****

Na stronie rys historyczny, struktura organizacyjna izby, wiadomości o prowadzonej działalności, oferty wpółpracy, informacje o organizowanych szkoleniach, aktualności.

http://www.iph.bydgoszcz.pl/ - 4 Lut 2002

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej****

Zadaniem izby jest wspieranie inicjatyw samoorganizacji i integracji środowisk gospodarczych w regionie. Na stronie statut, zadania i władze izby oraz lista firm członkowskich.

http://www.ip-hzr.radom.pl/ - 4 Lut 2002

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia****

Samorządna, społeczno-zawodowa i gospodarcza organizacja rzemiosła, działająca na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, zrzeszająca cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, inne jednostki tworzone przez rzemieślników i organizacje samorządu rzemiosła. Informacje o organizacji oraz oferta dla członków.

http://www.izbarzem-mkp.com.pl/ - 7 Lis 2001

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu****

Izba zrzeszająca polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. Informacje o zarządzie, członkach i działalności. Galeria zdjęć eksponatów z Muzeum Bursztynu.

http://www.amberchamber.org.pl/ - 4 Lut 2002

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców****

Organizacja pozarządowa wspierająca rodzimych przedsiębiorców oraz osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą. Realizujemy działania sprzyjające rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Prowadzimy szkolenia i doradztwo.

http://mskip.org/ - 4 Gru 2012

Naczelna Izba Aptekarska****

Na stronach wyjaśniono istotę NIA, przedstawiono kodeks etyki aptekarza Rzeczypospolitej polskiej, organy NIA oraz wykaz Okręgowej Izby Aptekarskiej, umieszczono tutaj także przepisy prawne dotyczące farmacji oraz aktualności.

http://www.nia.org.pl/ - 15 Lut 2000

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług****

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług jest organizacją samorządu zawodowego kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Przynależność do niej jest całkowicie dobrowolna. Na stronie znajdziesz informacje o radzie i jej działalności.

http://www.handel.org.pl/ - 10 Kwi 2002

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie****

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie - godziny przyjęć, farmacja krakowska .

http://www.oia.krakow.pl/ - 4 Paź 2001