KATALOG POLSKI > BIZNES I EKONOMIA > Organizacje > izby gospodarcze i handlowe (91)

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie***

Organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła. Zrzesza cechy i spółdzielnie rzemieślnicze. Prowadzi szkolenia zawodowe. Przeprowadza egzaminy i nadaje tytuły kwalifikacyjne.

http://www.izba.krakow.pl/ - 22 Wrz 2003

Małopolski Cech Optyków***

Strona zawiera informacje o Cechu oraz spis zrzeszonych zakładów.

http://www.coit.com.pl/mco/ - 23 Maj 2002

Mazowieckie Fundacje Gospodarcze***

Wspólne strony Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego. Na stronie informacje o poszczególnych instytucjach oraz dane teleadresowe.

http://www.fund.org.pl/ - 1 Wrz 2001

Ochocka Izba Gospodarcza***

Strony internetowe Ochockiej Izby Gospodarczej - znak jakości, statut i cele.

http://www.oig.waw.pl/ - 4 Paź 2001

PIGO - Polska Izba Gospodarki Odpadami***

Izba została powołana została 14 kwietnia 2003 r. jako organizacja samorządu gospodarczego przez 145 przedsiębiorstw trudniących się gospodarką odpadami oraz higieną komunalną, wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej.

http://www.pigo.com.pl/ - 30 Paź 2003

Polska Izba Gospodarcza***

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji działa od października 1995 r., powstała z inicjatywy najprężniejszych przedsiębiorstw regionu Wielkopolski. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym. Strona omawia działność Izby.

http://www.pcc.org.pl/ - 4 Paź 2001

Polska Izba Książki***

Strona prezentująca działalność i zadania Polskiej Izby Książki. Znajdziesz tu informacje o jej władzach, celach i misjach oraz aktualne inicjatywy i dotacje.

http://www.pik.org.pl/ - 11 Kwi 2002

Polska Izba Rzeczników Patentowych***

Zadaniem izby jest reprezentowanie rzeczników patentowych i ochrona ich interesów. Ze strony dowiecie się co wchodzi w zakres ochrony własności przemysłowej, znajdziecie wykaz kancelarii rzeczników patentowych. W sekcji "Urząd Patentowy" są między innymi ustawy z zakresu ochrony własności przemysłowej. Jest również lista dyskusyjna.

http://www.pirp.org.pl/ - 14 Lut 2000

Polska Izba Turystyki***

Strony organizacji zrzeszającej podmioty związane z turystyką. Informacje o izbie, uregulowaniach prawnych w turystyce, targach i adresach biur turystycznych.

http://www.pit.org.pl/ - 17 Wrz 2001

Polska Izba Ubezpieczeń***

Na stronie informacje na temat historii, zadań i struktury Polskiej Izby Ubezpieczeń.

http://www.piu.com.pl/ - 22 Mar 2000