KATALOG POLSKI > NAUKA I TECHNIKA > Instytucje (909)

Analizy DNA - Laboratorium Genmed*****

Serwis internrtowy Laboratorium Genmed oferującego badania DNA, testy na ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa dla celów sądowych oraz badanie śladów biologicznych

http://genmed.pl/ - 10 Wrz 2007

Morski Instytut Rybacki w Gdyni*****

Strona Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w tym Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie MIR.

http://www.mir.gdynia.pl/ - 21 Lip 2000

Politechnika Wrocławska*****

Strona Politechniki Wrocławskiej, a na niej info o Wrocławiu, uczelni, wydziałach, aktualności...

http://www.pwr.wroc.pl/ - 19 Lip 2000

SGH w Warszawie*****

Strona Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a na niej info o studiach (również doktoranckich), zasady rekrutacji, podstrony wydziałów i katedr, prasa uczelniana itp.

http://www.sgh.waw.pl/ - 18 Lip 2000

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Krakowie*****

Witryna obejmuje dokładne informacje o strefie, zasadach inwestowania, przyznawaniu zezwoleń, programie Copernicus i inne.

http://www.czt.cc.pl/ - 6 Mar 2000

Strona firmy ASPEKT -oferujemy szkolenia oraz doradztwo, realizujemy projekty UE*****

Fundacja realizuje projekty finansowane ze środków unijnych, zapraszamy na bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój i inne

http://fpe.lublin.pl/ - 1 Gru 2005

Strona firmy ASPEKT -oferujemy szkolenia oraz doradztwo, realizujemy projekty UE,*****

Całościowa obsługa procesu pozyskania środków. Pomoc polega na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, opracowaniu biznes planu, i innych niezbędnych załączników. Oferujemy także usługi w zakresie zarządzania i rozliczania projektów. Możliwa jest stała współpraca w ramach, której doradca będzie na bieżącą analizował potrzeby firmy, poszukiwał nowych źródeł finansowania, dostosowywał ją do wymogów UE, tak aby mogła przez wiele lat korzystać z coraz to nowych systemów wsparcia dla przedsiębiorców.

http://www.aspekt.lublin.pl/ - 30 Lis 2005

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach*****

Oficjalna strona Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Informacje o szkole, kadrze nauczycielskiej, kontakt.

http://www.sltzn.katowice.pl/ - 25 Lip 2001

Uniwersytet Gdański*****

Strona Uniwersytetu Gdańskiego, a na niej info o wydziałach, zasadach rekrutacji, lokalnych WWW itp.

http://www.bg.univ.gda.pl/ - 18 Lip 2000

Aparatura Laboratoryjna****

Firma SYL&ANT Instruments dostarcza aparaturę laboratoryjną i usługi serwisowe dla następujących branż: przemysł petrochemiczny, chemiczny i ochrona środowiska, aparatura do pomiarów śladowych ilości związków siarki, azotu, chloru ,węgla i rtęci, katalizatorów (techniką sorpcji fizycznej, chemicznej jak i techniką wysokociśnieniową) oraz badań tekstury materiałów ceramicznych, przemysł farb, tworzyw i tekstylny ( jak i inne branże), aparatura do pomiaru jakości barwy wraz z oprogramowaniem do recepturowania, przemysł spożywczy - automatyczne systemy oznaczeń bakterii, medycyna - systemy kriogeniczne wraz z realizacją Banków Tkanek w systemie ("pod klucz)", badania naukowe.

http://www.sylant.pl/ - 1 Wrz 2003

Informacje dodatkowe