KATALOG POLSKI > NAUKA I TECHNIKA > Instytucje > fundacje naukowe (25)

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego*****

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pełni funkcję centrum nauk obliczeniowych (jako ośrodek badań i obliczeń naukowych i edukacyjnych), centrum technologii informacyjnych, archiwum wiedzy i centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę.

http://www.icm.edu.pl/ - 15 Lut 2000

60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich****

Oficjalna strona 60 Zjazdu Chirurgicznego, który odbył sie w Warszawie w dniach 12-15 września 2001. Program zjazdu, patronat, towarzystwa, komunikaty i inne informacje.

http://www.amwaw.edu.pl/tchp/ - 16 Paź 2001

Fundacja Aurea Demokratia****

Fundację Aurea Demokratia powołano aby przywrócić pamięć o historii i tradycji polskiego systemu demokratycznego z okresu I Rzeczypospolitej oraz by promować badania naukowe dotyczące parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu polskiego od jego zarania do końca XVIII wieku.

http://www.aureademokratia.org/ - 8 Mar 2006

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej****

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, zarejestrowaną w lutym 1991r., której zadaniem jest wspieranie nauki.

http://www.fnp.org.pl/ - 9 Mar 2000

FUNDACJA NECESITAS****

Działalność charytatywna w zakresie nauki, kultury i ochrony zabytków. Na stronie można znaleźć szczególy działalności i kontakt.

http://www.fundacja.szwarc.pl/ - 22 Paź 2001

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych****

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Szczegóły na stronie.

http://www.fundacja.edu.pl/ - 15 Lis 2001

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Orbitarium w Toruniu****

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu zostało uroczyście otwarte 17 lutego 1994 roku, a pierwszy publiczny pokaz odbył się 2 dni później, w rocznicę urodzin Kopernika

http://www.orbitarium.torun.pl/ - 26 Kwi 2006

Fundacja UMCS****

Działa przy Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Celem fundacji jest wspieranie nauki i pracy naukowej uniwersytetu, szkolenie kadry pracowniczej i kierowniczej, prowadzenie działalności doradczej i badawczej. Na stronie pełny zakres zadań i dane kontaktowe.

http://fundacja.umcs.lublin.pl/ - 3 Sty 2002

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości****

Instytut założony przez osiem największych polskich banków oraz Związek Banków Polskich zajmuje się unowocześnianiem i podnoszeniem efektywności rynku usług finansowych w Polsce poprzez szkolenia, doradztwo, działalność wydawniczą oraz prowadzenie badań. Strony zawierają szczegółowe informacje o ofercie WIB-u.

http://195.136.47.124/ - 14 Lut 2000

KBN****

Strona Komitetu Badań Naukowych. Informacja o międzynarodowej konferencji naukowej.

http://www.ar.wroc.pl/~weber/ - 17 Lip 2000