KATALOG POLSKI > NAUKA I TECHNIKA > Instytucje > naukowo-badawcze (269)

Katedra i Zakład Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej*****

Strona (po polsku i po angielsku) Katedry i Zakładu Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach obejmuje informacje ogólne, aktualne badania, publikacje oraz stronę Stowarzyszenia Wspierania Promocji Zdrowia.

http://www.slam.katowice.pl/%7Emedsrod/ - 14 Lut 2000

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne*****

Strony przede wszystkim zapraszają do planetarium. Oferta obejmuje: pokazy nieba, zajęcia dydaktyczne (planetarium chętnie nawiąże współpracę z nauczycielami i jednostkami dydaktycznymi) , odczyty, wystawy i inne atrakcje. Warte podkreślenia jest, iż niektóre z imprez są darmowe.

http://www.planetarium.olsztyn.pl/ - 21 Sty 2000

Ośrodek Przetwarzania Informacji*****

Ośrodek Przetwarzania Informacji został utworzony w roku 1990 jako jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Komitet Badań Naukowych. Na stronie znajdziesz zadania ośrodka, osiągnięcia i plany na najlbiższą przyszłość.

http://www.opi.org.pl/ - 30 Lip 2001

Politechnika Łódzka*****

Strona Politechniki Łódzkiej - info o uczelni, konferencje, główne kierunki badań, zasady rekrutacji itp.

http://www.p.lodz.pl/ - 19 Lip 2000

Polska Izba Przemysłu Chemicznego*****

Na stronie znaleźć można informacje o działalności Izbiy, zrzeszającej kilkadziesiąt największych firm produkcyjnych, handlowych, instytutów naukowo-badawczych i innych z branży chemicznej.

http://www.pipc.org.pl/ - 20 Lip 2000

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej - PIKW*****

PIKW to wiodąca organizacja szkoleniowa i doradcza w Polsce do spraw systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, edukacji audytorów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich organizacjach gospodarki jak i administracji państwowej w Polsce. Ponadto Instytu zajmuje się również: procesami zarządzania ryzykiem, "Compliance" i "Corporate Governance".

http://www.pikw.pl/ - 9 Cze 2003

SETI*****

Oficjalny polski serwer projektu SETI.Astronomia, radioastronomia, poszukiwania pozaziemskie, mapy i wykresy ziemi, pulsar, aktualności i wiele innych interesujących wiadomości.

http://www.setiathome.pl/ - 21 Lip 2000

Sunsite - polski węzeł internetu*****

Sunsite jest administrowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jednym z największym węzłów internetu w Europie. Zawiera bogate zbiory różnorakich gier i programów, a także zasoby przydatne do celów naukowych i dydaktycznych.

http://sunsite.icm.edu.pl/ - 15 Lut 2000

TIGER - Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji*****

Strona Centrum TIGER, afiliowanego przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPIZ). Znajdziesz tu informacje o seminariach, publikacjach, konferencjach i kołach naukowych.

http://www.tiger.edu.pl/ - 2 Lut 2001

Univ. of Medical Sciences, Poznań Home Page*****

Na polsko-angielskiej stronie Akademii Medycznej w Poznaniu znajdziecie informacje ogólne, kadrę lekarską, badania naukowe, szpitale, Fundację Pomocy Humanitarnej.

http://www.usoms.poznan.pl/ - 14 Lut 2000

Informacje dodatkowe