KATALOG POLSKI > PRAWO I ADMINISTRACJA > Urzędy > centralne (48)

Główny Urząd Statystyczny. Warszawa*****

Witryna Głównego Urzędu Statystycznego zawiera mnóstwo informacji. Zamieszczono schemat organizacji urzędu (także w terenie), zasady udostępniania i sprzedaży danych, serwis informacyjny, opis wydawnictw i publikacji GUS. Są odnośniki do zagranicznych instytucji statystycznych, informacje o bibliotece. Można ściągnąć program do rejestracji sprawozdania. Strona opracowana w wersji polskiej i angielskiej.

http://www.stat.gov.pl/ - 23 Sty 2006

Narodowy Bank Polski*****

Narodowy Bank Polski - strona banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentowana jest tu historia, struktura organizacyjna oraz dane z dziedziny bankowości i finansów. Ponadto na stronach umieszczono wykaz banków w Polsce, publikacje oraz wiadomości o banknotach i monetach.

http://www.nbp.pl/ - 20 Kwi 2005

ArsPatent - informacje o patentach*****

Serwis zawiera informacje o będących w mocy, opublikowanych w Polsce: udzielonych patentach na wynalazki i prawach ochronnych na wzory użytkowe (od roku 1979), zgłoszeniach na wynalazki i wzory użytkowe, na które jeszcze nie udzielono ochrony (od roku 1979), zgłoszonych i zarejestrowanych w trybie procedury krajowej znakach towarowych oraz znakach towarowych zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych.

http://www.arsinfo.pl/arspatent/ - 15 Lut 2000

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego*****

COBRPP utworzony w 1958 r. jest placówką zajmującą się: badaniem i standaryzacją poszczególnych procesów: fotoreprodukcji, sporządzania form drukowych, drukowania, oprawiania i uszlachetniania druków; opiniowaniem stosowanych i opracowaniem nowych materiałów poligraficznych oraz wdrażaniem wyników badań.

http://www.cobrpp.com.pl/ - 25 Mar 2000

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*****

Opracowana po polsku i angielsku strona, na której znajdziecie niezbędne informacje o Aleksandrze Kwaśniewskim, podstawowe dane o Polsce, konstytucję, listę ustaw podpisanych przez prezydenta, serwis fotograficzny (w sekcji "Co nowego"), doniesienia archiwalne, opis pałacu prezydenckiego. Jeden z linków zaprowadzi Was na stronę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Można się zapoznać z sylwetkami wszystkich prezydentów Polski w XX wieku. Pomyślano o zamieszczeniu powitań w wersji audio, wideo i tekstowej

http://www.president.pl/ - 17 Maj 2000

Krajowa Izba Gospodarcza - Polskie placówki handlowe*****

Na stronie oprócz informacji dotyczących samej Izby znajdziesz m.in.: katalog polskich firm, propozycję organizacji targów oraz wykaz polskich placówek handlowych.

http://www.kig.pl/ - 3 Sie 2001

Polska Izba Paliw Płynnych*****

Serwis informacyjny Polskiej Izby Paliw Płynnych. Na stronie można znaleźć ciekawe informacje dotyczące najnowszych wiadomości o paliwach, giełda, targi, informacje, ceny, aktualne ceny paliw.

http://www.paliwa.pl/ - 17 Lip 2001

System Urzędów Pracy*****

System Urzędów Pracy. Na stronach - oprócz informacji statystycznych m.in. o stopie bezrobocia - znajduje się Krajowa Baza Ofert Pracy. Umożliwia ona przeszukiwanie ofert z całej Polski wg zadanych kryteriów.

http://www.up.gov.pl/ - 14 Lut 2000

Urząd Regulacji Energetyki*****

Strona porusza sprawy związane z regulacją energetyki (taryfy, koncesje, prawo energetyczne). Odpowiedzi na pytania odbiorców.

http://www.ure.gov.pl/ - 25 Lip 2001

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad****

Strona instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu Budowy Autostrad płatnych w Polsce. Zawiera ona kompletny zestaw informacji dotyczących działalności Agencji.

http://www.abiea.org.pl/ - 20 Lut 2001

Informacje dodatkowe