KATALOG POLSKI > SPOŁECZEŃSTWO > Instytucje i organizacje > ośrodki pomocy społecznej (30)

Polska Strona Głodu*****

Celem tej strony jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w szkołach w całej Polsce. Można znaleźć na niej informacje o akcji "Pajacyk", a także o tym, jak można pomóc głodnym dzieciom. Można także dowiedzieć się o skali biedy w całym kraju oraz o tym, ile udało się już zebrać środków w tej akcji.

http://www.pajacyk.pl/ - 26 Lut 2001

Polski Portal Pomocy Społecznej*****

Serwis dedykowany jest pracownikom Pomocy Społecznej oraz ich podopiecznym. Bieżące wiadomości z pracy placówek, adresy instytucji oraz tematyczne forum dyskusyjne.

http://www.ops.pl/ - 7 Kwi 2004

Terapie od Zaraz - leczenie uzależnienia od alkoholu*****

Profesjonalny prywatny ośrodek leczenia uzależnień. To tutaj można odbyć odwyk i odtrucie, a jednocześnie przejść terapię przeznaczoną dla alkoholików lub hazardzistów. Dowiecie się, jak żyć bez żadnych używek.

http://www.terapieodzaraz.com.pl/ - 7 Wrz 2015

Dom Kolpinga****

Strona prezentująca dzieło Kolpinga w Polsce. Znajdziesz tu informacje na temat Bł. Adolfa Kolpinga i jego działalności, prezentację świetlic, szkoleń i całego zakresu działalności.

http://dom.kolping.pl/ - 23 Wrz 2002

Domy Pomocy Społecznej****

Wszystkie informacje o polskich domach opieki społecznej. Prezentacje placówek DPS z całego kraju. Zagadnienia prawne dotyczące domów opieki społecznej.

http://www.domy-pomocy-spolecznej.pl/ - 24 Kwi 2015

Dps****

DPS Forum - witryna, która ma za zadanie informować o wszystkim, co może być przydatne, ciekawe, ważne dla polskich domów pomocy społecznej.

http://www.dps.pl/ - 19 Mar 2001

Katolicki Dom Nadziei****

Serwis prezentuje Ośrodek dla dzieci i młodzieży zajmujący się leczeniem uzależnień od środków psychoaktywnych. Na stronie informacje o ośrodku i jego patronie, co nieco na temat planów, wychowanków oraz proponowanych szkoleń.

http://www.domnadziei.gliwice.opoka.org.pl/ - 18 Wrz 2001

Kompleks Opiekuńczo-Rehabilitacyjny****

Nowy, komfortowy ośrodek , dostosowany do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, spełniający standardy unijne, oddalony zaledwie 3 km od Łeby. Obiekt położony jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, bezpośrednio nad Jeziorem Łebsko (100 m). Malownicze położenie na terenie ekologicznie czystym, piękne jezioro, widok ruchomych wydm i nieopodal las tworzą specyficzny mikroklimat.

http://kompleks-lebsko.pl/ - 23 Lis 2009

Opiekunki osób starszych Niemcy****

Opieka domowa nad osobą starszą na terenie Niemiec. Opieka stała oraz możliwość wynajęcia opiekuna na godziny. Zaopiekujemy się Twoimi najbliższymi.

http://aterima-med.de/ - 3 Kwi 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie****

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie jest gminną jednostką organizacyjną obejmującą swym działaniem Gminę Dominowo. Siedziba Ośrodka mieści się w Dominowie przy ul. Centralnej 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych właściwych aktów prawnych. Ośrodek od 2008 roku realizuje Projekt Systemowy „Aktywni żyją lepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://ops.dominowo.pl/ - 15 Maj 2013